Czy pracodawca powinien nadal wypłacać dodatki 45% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy wykonywaną w niedzielę i święta oraz 65% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze nocnej dla ratowników medycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ratownikom medycznym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego do 30 czerwca 2023 r. przysługiwały dodatki z art. 99 u.dz.l., tj. 45% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy wykonywaną w niedzielę i święta oraz 65% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze nocnej. Zakład nasz nie udziela świadczeń w rodzaju stacjonarne świadczenia zdrowotne tylko jedynie całodobowo. Od 1 lipca 2023 r., przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego i automatycznie przepis art. 47a u.ch.z. już nie obowiązuje. Pogotowie otrzymuje nadal finansowanie uwzględniające koszt wypłaty dodatków 65% i 45%, które zostały ujęte w cenie dobokaretki. Zgodnie z regulaminem wynagradzania za pracę w porze nocnej przysługuje 20% dodatek.

Czy pracodawca powinien nadal wypłacać dodatki 45% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy wykonywaną w niedzielę i święta oraz 65% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy wykonywaną w porze nocnej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX