Czy pracodawca odpowiada za ewentualny wypadek nauczyciela w szkole, jeśli pracownik w danym dniu znajduje się na terenie... - OpenLEX

Czy pracodawca odpowiada za ewentualny wypadek nauczyciela w szkole, jeśli pracownik w danym dniu znajduje się na terenie zakładu pracy i jednocześnie uczestniczy w legalnie zorganizowanym strajku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2019 r.

PYTANIE

Czy pracodawca odpowiada za ewentualny wypadek nauczyciela w szkole, jeśli pracownik w danym dniu znajduje się na terenie zakładu pracy i jednocześnie uczestniczy w legalnie zorganizowanym strajku? Dyrektor szkoły nie zażądał opuszczenia miejsca pracy przez nauczycieli/opuszczenia szkoły i jednoczenie regulamin pracy nie reguluje ew. kwestii przebywania w zakładzie pracy podczas strajku nauczycieli. Czy w sytuacji wystąpienia wypadku nauczyciela uczestniczącego w strajku na terenie zakładu pracy dyrektor ponosi za ten wypadek odpowiedzialność? Jaka jest wysokość świadczenia chorobowego pracownika w tym przypadku (wypadku): 80%, czy 100%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX