Czy pracodawca musi informować instytucję PPK o tym, że pracownik złożył rezygnację z udziału w tym programie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca musi informować instytucję PPK o tym, że pracownik złożył rezygnację z udziału w tym programie?

Pytanie dotyczy pracowników, którzy od samego początku (tj. od momentu kiedy nasza firma została zobowiązana do prowadzenia PPK) deklarują brak chęci uczestnictwa w tym programie, co poświadczają stosowną deklaracją na piśmie, którą my przechowujemy w swoich aktach na wypadek kontroli. Do instytucji PPK tego faktu nie zgłaszamy tj. decyzji o rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w PPK. Zgłaszamy wyłącznie osoby, które chcą przystąpić do PPK lub z niego wystąpić po uprzednim zapisaniu, lub osoby które odchodzą z pracy i nie będą za nie już odprowadzane składki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX