Czy pracodawca musi corocznie określać wysokość świadczenia urlopowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy nie ma utworzonego ZFŚS (zatrudnionych mniej niż 50 pracowników). "Wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust.3, nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego wart.5 ust.2, 2a i3–odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika."

Czy pracodawca musi określać wysokość świadczenia urlopowego, a jeśli tak to czy corocznie?

Jaka forma jest właściwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX