Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi zawiesił stosowanie przepisów układu zbiorowego w części dotyczącej tworzenia ZFŚS na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. W przeszłości porozumienia dotyczące nietworzenia ZFŚS były zawierane dwukrotnie: na 2013 r. oraz 2014 r.

Czy zgodnie z art. 91 § 1, 3 Kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć porozumienie o nietworzeniu ZFŚS na 2017 r.?

Czy poprzednie okresy sumują się pomimo przerwy między nimi?

Po jakim czasie po wykorzystaniu limitu 3 lat wynikającego z art. 91 § 3 Kodeksu pracy można ponownie zawrzeć porozumienie o nietworzeniu ZFŚS ze względu na trudną sytuację ekonomiczną pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację