Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na gruncie ustawy o służbie medycyny pracy pracodawca może zawierać umowy z jednostkami służby medycyny pracy w różnych miastach?

Główna siedziba firmy znajduje się w jednym mieście, aczkolwiek z uwagi na zatrudnianie pracowników na budowach w innych częściach Polski utrudnione jest wykonanie badań w mieście - siedziby firmy.

Czy w takiej sytuacji można zawrzeć kilka umów czy może być jedynie umowa z podstawową jednostką?

Pracownicy przechodząc wstępne badania, okresowe, kontrolne w danym mieście wykonywać będą również w tej samej przychodni co wstępne/poprzednie. Pytanie ma związek z § 10 ust. 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?