Czy pracodawca może zaprzestać wypłacania dodatku za pomoc doraźną dla pracownicy objętej ochroną przedemerytalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca przeniósł pielęgniarkę ze szpitalnego oddziału ratunkowego do oddziału kardiologicznego. Pani jest w okresie ochronnym (2 lata przed emeryturą). Wcześniej otrzymywała 20% dodatek za pomoc doraźną, a po przeniesieniu dodatek wyrównawczy. W treści zawartej z pracownikiem umowy nie uwzględniono zapisu o dodatku za pomoc doraźną.

Czy po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, w której brak regulacji co do dodatku za pomoc doraźną, można nie wypłacać dodatku wyrównawczego?

Czy zastosować wypowiedzenie mieniające warunki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX