Czy pracodawca może wyjątkowo powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę? - OpenLEX

Czy pracodawca może wyjątkowo powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca prowadzi 2 oddziały w tej same miejscowości - oddział A i oddział B. Sprzątaczce - pracownicy (umowa o pracę na 1 etat) w umowie, jako miejsce wykonywania pracy wskazano oddział A. W drugim oddziale (B) pracę na stanowisku sprzątaczki wykonuje inna osoba.

Czy podczas nieobecności sprzątaczki w oddziale B (np. z powodu choroby lub urlopu) można sprzątaczce zatrudnionej w oddziale A polecić wykonywanie pracy przez 3 dni w tygodniu w oddziale A (miejscu wskazanym w umowie) i przez 2 pozostałe w oddziale B?

Czy wymaga to sporządzenia aneksu lub dopełnienia innych formalności - jakich?

Czy czas przejazdu sprzątaczki pomiędzy oddziałami (ok. 30 minut) wlicza się do jej czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?