Czy pracodawca może ukarać karą porządkową pracownika za to, że nie powiadomił z wyprzedzeniem o zamiarze oddania krwi i nieobecności w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od dnia 19.07 - 02.08.2021 przebywał na 2 - tyg urlopie wypoczynkowym. Bezpośrednio po tym urlopie oddał krew nie informując o tym swoich przełożonych co zdezorganizowało pracę na produkcji (informacja o absencji jest istotna w przypadku pracy w firmie produkcyjnej). W regulaminie pracy mamy zapis, że pracownik ,,o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych, powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego",,w razie nie stawienia się do pracy (poza przypadkami określonymi powyżej)powinien pracownik powiadomić przełożonego w pierwszym dniu nieobecności - osobiście, telefonicznie, przez inne osoby lub przez pocztę "- a tutaj powód nieobecności był z góry wiadomy (chęć oddania krwi), nie był to wypadek, pobyt w szpitalu czy areszt gdzie pracownik nie mógł powiadomić pracodawcy. Pracodawca dowiedział się o tym, że pracownik oddał krew po fakcie czyli dnia 5.08.2021.

Czy możemy pracownika ukarać karą porządkową (upomnienie) za brak zgłoszenia informacji o krwiodawstwie? Czy możemy powoływać się na powyższe zapisy z naszego regulaminu pracy oraz na zapis, że ,,nieprzybycie do pracy, spóźnianie się oraz samowolne opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX