Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, który uległ przedawnieniu? - OpenLEX

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, który uległ przedawnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na dzień 1 stycznia 2014 r. pracownik miał zaległy urlop wypoczynkowy (UW) w wymiarze 100 dni (+ 26 dni, do którego nabył prawo wraz z początkiem 2014 r.) Rozpisując to na lata wychodzi: 26 dni za 2013 r, 26 dni za 2012 r., 26 dni za 2011 r. i 22 dni za 2010 r. Ten ostatni przedawnił się z dniem 1 kwietnia 2014 r. Do końca marca 2014 r. (pomimo nalegań pracodawcy) pracownik wykorzystał 1 dzień i 21 dni uległo przedawnieniu, o czym pracodawca poinformował ustnie pracownika. W kolejnych miesiącach 2014 r. pracownik wykorzystał 11 dni urlopu - były to dni "ściągane" z najdawniejszego nieprzedawnionego urlopu tj. z urlopu przysługującego za 2011 r.

Czy jest to działanie prawidłowe?

Jeśli tak to czy w ewidencji czasu pracy wystarczy adnotacja o tym, że urlop się przedawnia i pracownik od początku kwietnia 2014 r. ma nie 99 dni zaległego urlopu, a 78 dni do wykorzystania (oczywiście oprócz urlopu za rok bieżący)?

W konsekwencji w 2015 r. ma 93 dni zaległego urlopu (78 dni nieprzedawnionego urlopu- 11 urlopu wykorzystanego w ciągu 2014 r. + 26 dni za 2014 r.) + 26 za 2015 r.

Czy takie wyliczenia są poprawne?

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu, który jest przedawniony jeśli taka jest jego wola?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?