Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który wyczerpał prawo do zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy w dniu 13 października 2013 r. Lekarz leczący wystawił ostatnie zwolnienie lekarskie do dnia 28 kwietnia 2014 r. Zwolnienie to przekracza okres zasiłkowy 182 dni, którego termin upływa w dniu 12 kwietnia 2014 r. Pracownik przed zatrudnieniem w firmie miał przyznane świadczenie rentowe z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Rentę z tytułu niezdolności do pracy ma przyznaną do dnia 31 grudnia 2014 r. Jako że pracownik jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie przysługuje jemu świadczenie rehabilitacyjne.

Czy pracownikowi można w momencie upływu okresu zasiłkowego przesłać rozwiązanie umowę o pracę bez wypowiedzenia z art. 53 § 1 k.p.?

Bieg wypowiedzenia będzie się liczył w momencie podpisu zwrotki przez pracownika.

Jak w tym przypadku powinien postąpić pracodawca?

Czy może zasięgnąć opinii lekarza leczącego - dotyczącego zdolności do pracy pracownika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access