Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, pomimo że związek zawodowy wyraził sprzeciw wobec rozwiązania umowy, o którym mowa w art 10 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?