Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu w zespole ratownictwa medycznego w Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ pracują na podstawie harmonogramów miesięcznych na 12-godzinnych "dyżurach" . Często normy dobowe 12 godzin są przekraczane w związku z tym, że czas udzielania świadczeń zdrowotnych wykracza poza godzinę zakończenia dyżuru. Przekroczenia są różnej długości od paru minut do paru godzin.

Czy pracodawca z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy może rozliczyć godziny nadliczbowe wypłacając rekompensatę w wysokości 50% dodatku, dopiero po przekroczeniu dyżuru ponad 30 minut, licząc to przekroczenie jako pełną godzinę?

Czy zapis dotyczący takiego sposobu rozliczenia powinien znaleźć się w regulaminie pracy?

Organizacje związkowe działające przy pogotowiu z uwagi na charakter pracy, tj. konieczność prowadzenia akcji ratowniczych w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, wyrażają zgodę na taki sposób rozliczania przekroczeń dobowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?