Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gotkowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Związek zawodowy działający przy SP ZOZ zwrócił się z prośbą o zwolnienie od wykonywania pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 4 pracowników, w tym przewodnicząca związku – 48 godzin/miesiąc. Przewodnicząca związku jest jednocześnie społecznym inspektorem pracy i związek zawodowy zwrócił się z prośbą o ustalenie miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia.

Czy pracodawca może odmówić przyznania ww. wynagrodzenia?

Czy jeśli pracodawca nie może odmówić to powinien żądać udokumentowania na czym polega znaczne obciążenie pracą?

Na umowach o pracę zatrudniamy około 450 osób plus około 190 na umowach cywilnoprawnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?