Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Radca prawny zatrudniony jest na czas nieokreślony w pełnym wymiarze etatu. Umowa o pracę nie zawiera postanowień w zakresie dni i godzin wykonywania pracy. Z uwagi na potrzeby zakładu pracy, pracodawca od 1.04.2018 r. zwiększył w swojej siedzibie liczbę godzin dyżurów radcy prawnego z 20 na 24. W dniu 29.03.2018 r. pracownik-radca prawny otrzymał od pracodawcy do stosowania nowy harmonogram pełnienia dyżurów w jednostce, do którego się nie dostosował, informując, że zmiana godzin jego pracy powinna nastąpić za porozumieniem stron.

Czy powyższe należało zmienić za porozumieniem stron, czy tylko harmonogramem?

Czy w związku z tym, że pracownik nie stosuje się do wyznaczonych godzin, pracodawca ma mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające, którego się domaga czy należy rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?