Czy pracodawca może dochodzić zwrotu nienależne wypłaconego świadczenia urlopowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie pracy wypłacane są świadczenia urlopowe w przypadku korzystania przez pracownika z 14 dni urlopu. Wypłacane są one najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia urlopu. Pracownik po napisaniu podania o urlop i otrzymaniu świadczenia urlopowego zachorował. Choroba trwała do końca roku kalendarzowego i pracownik nie miał możliwości skorzystania z urlopu.

Czy w tym przypadku pracodawca może potrącić kwotę wypłaconego świadczenia urlopowego czy to świadczenie nadal się pracownikowi należy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access