Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania harmonogramu pracy drugiego rodzica dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie - opieka na dziecko. Wypełnił również druk Z-15A, w którym zaznaczył, że nie ma innego domownika mogącego sprawować opiekę nad chorym dzieckiem a drugi rodzic dziecka pracuje w systemie pracy zmianowej.

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania harmonogramu pracy drugiego rodzica dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX