Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia zwolnienia na czas dokształcania się z zachowaniem przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r.

PYTANIE

Pracownicy młodociani dostarczyli do pracodawcy skierowania na turnus dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w wymiarze 136 godzin wystawione przez szkołę branżową. U pracodawcy pracują na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Czy pracodawca w czasie turnusu powinien udzielić pracownikom urlopu czy będzie to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?

A może pracownicy podczas turnusu mają obowiązek uczęszczania do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX