Czy pracodawca, który złożył oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracownika w trybie art. 52 k.p., może po upływie 6 miesięcy zmienić sposób rozwiązania stosunku pracy w wydanym świadectwie pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca, który złożył oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracownika w trybie art. 52 k.p., może po upływie 6 miesięcy zmienić sposób rozwiązania stosunku pracy w wydanym świadectwie pracy na tryb - za porozumieniem stron, jeśli pracownik wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX