Czy pracodawca, który otrzymał decyzję o odmowie przyznania dofinansowania powinien skorzystać z możliwości odwołania się od tej decyzji do organu II instancji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca kształcący młodocianego pracownika złożył kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 30.12.2022 roku. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przez młodocianego pracownika to data 31.08.2022 r., czyli po terminie. Otrzymał decyzję odmowną 9.01.2023 roku ze względu na przekroczenie terminu ustawowego. Pracodawca złożył wniosek o przywrócenie terminu 30.03.2023 roku powołując się na przepis 15zzzzzn2 ust. 1 i ust. 2 COVID-19 i art. 58 i 59 k.p.a.? Czy organ administracji musi przywrócić termin? Czy pracodawca może żądać przywrócenia terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX