Czy pracodawca, który nie prowadzi już działalności gospodarczej może ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 14.09.2021 r. wpłynął wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Umowa o pracę z młodocianym została rozwiązana w dniu 31.03.2020 r. w związku z zamknięciem działalności gospodarczej w dniu 31.03.2020 r. Wnioskodawca w okresie prowadzenia nauki zawodu posiadał wszystkie wymagane kwalifikacje, a młodociany kontynuował naukę zawodu u innego pracodawcy i zdał egzamin. 1. Czy wnioskodawca, który nie prowadzi już działalności gospodarczej składa formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis? 2. Czy dofinansowanie, które zostanie obecnie wypłacone stanowi pomoc de minimis i należy wnioskodawcy wystawić zaświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis? 3. Czy w wydanej decyzji należy przywołać art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX