Czy pracodawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji, którą pracownik powinien złożyć do ZUS, a jeśli tak, to jakie są to dokumenty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony po wypadku w pracy wykorzystuje zwolnienie lekarskie, następnie przebywa do 14 grudnia 2022 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym- w sumie 360 dni kalendarzowych, a obecnie chce się starać o rentę?

Czy pracodawca może go zwolnić, czy pracownik powinien złożyć wypowiedzenie, czy najlepiej zastosować rozwiązanie umowy na mocy porozumienia, a jeśli tak, to kiedy powinno ono nastąpić?

Czy pracodawca powinien wypłacić odprawę rentową, a jeśli tak to w jakim terminie?

Czy pracodawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji, którą pracownik powinien złożyć do ZUS, a jeśli tak, to jakie są to dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX