Czy pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dzienisiuk Dorota
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony w zakładzie w okresie od 4 czerwca 2008 r. do 31 marca 2009 r. (umowa na czas określony, która nie została przedłużona). Pracownik został powtórnie zatrudniony w okresie od 10 maja 2010 r. do 20 września 2010 r. (w drugim zatrudnieniu jako emeryt).

W dniu 7 października 2010 r. dostarczył wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej, załączając decyzję z dnia 7 stycznia 2010 r. przyznającą emeryturę od dnia 6 kwietnia 2009 r. (od daty określonej w wyroku).

Czy na podstawie takiego wniosku pracownika i decyzji ZUS pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną?

Z pracownikiem pierwszy stosunek pracy został rozwiązany 31 marca 2009 r. - nie był jeszcze emerytem i nie uzyskał prawa do emerytury.

Emerytura została nabyta po rozwiązaniu stosunku pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX