Czy pracodawca dokumentując szkolenia wewnętrzne pracowników, powinien przechowywać je w aktach osobowych? - OpenLEX

Czy pracodawca dokumentując szkolenia wewnętrzne pracowników, powinien przechowywać je w aktach osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca, który nie jest jednostką oświatową, ma zamiar zorganizować szkolenie wewnętrzne dla pracowników, związane z bieżącą działalnością spółki i aktualnymi zmianami w prawie z nią związanymi. Prowadzącym szkolenie będzie jeden z pracowników.

Czy takie szkolenie pracodawca może udokumentować, wydając pracownikom zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które miałoby być przechowywane w aktach osobowych pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?