Czy prace nad ulepszeniem licencjonowanego kotła można uznać za prace badawczo-rozwojowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach umowy konsorcjum, spółka prowadziła prace polegające na opracowaniu prototypu kotła na paliwo stałe. W oparciu o zakupioną od kontrahenta licencję wynalazku pt. "Kocioł wodny centralnego ogrzewania", na wykonanie trzech sztuk kotła (umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku chronionego patentem) oraz na podstawie opracowanej przez lidera konsorcjum dokumentacji warsztatowej konstrukcji kotła, spółka wykonała prefabrykat (prototyp). Następnie, kocioł został zmontowany w całość wraz z uzbrojeniem go w niezbędne urządzenia i aparaturę. Zimą 2018 r. przeprowadzono próby z uruchomieniem. Pierwsze uruchomienie nie spełniło oczekiwań, po wprowadzanych modyfikacjach kolejne próby uruchomienia kotła, również nie spełniały oczekiwań i nie przynosiły zadowalających rezultatów wobec czego, kocioł wciąż pozostaje na etapie badań. W wyniku przedłużających się prac i braku pozytywnych efektów, spółki będące w konsorcjum postanowiły, o zaprzestaniu dalszych działań polegających na opracowaniu kotła na paliwo stałe. W związku z ww. pracami spółka poniosła koszty.

Czy wyżej opisane prace można uznać za działalność o której mowa w art. 4a pkt 26 CIT (działalność badawczo – rozwojową)?

Czy zakup licencji od kontrahenta zewnętrznego, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, można uznać za koszt kwalifikowany o którym mowa w art. 18d CIT?

Jeśli nie, to w jaki sposób rozliczyć poniesiony wydatek, który nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access