Czy praca pracy w niedzielę stanowi jednocześnie pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W niedzielę wykonał pracę przez 3 godziny za które otrzymał 100% dodatek wraz z wynagrodzeniem. Wymiar czasu pracy w styczniu wynosił 176 godzin a u pracownika 179 godzin.

Czy doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access