Czy pozostawienie ściany murowanej w granicy jest możliwe do zaakceptowania w myśl obowiązujących przepisów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w trakcie przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczo-garażowego dokonał istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu. PINB nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia projektu zamiennego, jednak inwestor nie przedłożył projektu zamiennego. Decyzja o pozwoleniu na budowę nie została uchylona. PINB na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. nałożył na inwestora obowiązek wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu poprzedniego tj. do zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym poprzez rozbiórkę części budynku gospodarczo-garażowego - wiaty stanowiącej przedłużenie konstrukcji dachu budynku tj. 2 murowanych słupów wraz z murkiem, ściany murowanej w granicy, konstrukcji dachu wiaty (6 krokwi dachowych drewnianych opartych na murłacie) wraz z pokryciem dachu. Inwestor zawiadomił PINB o wykonaniu obowiązku nałożonego w decyzji PINB, jednakże nie wykonał całkowitej rozbiórki - pozostawił ścianę murowaną w granicy. Do zawiadomienia załączył zgodę sąsiadów na pozostawienie jej w granicy z ich działką jako częściowe ogrodzenie pomiędzy działkami.

Zatem, czy pozostawienie ściany murowanej w granicy jest możliwe do zaakceptowania w myśl obowiązujących przepisów i jak PINB powinien prawidłowo zakończyć toczące się postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access