Czy pozostawanie w gotowości do pracy jest usprawiedliwioną nieobecnością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca w związku z epidemią COVID-19 planuje wstrzymać produkcję i zamierza wypłacić pracownikom za okres 20-24.04.2020 (5 dni) wynagrodzenie postojowe na podstawie art. 81 k.p. Pracodawca obok wynagrodzenia zasadniczego wypłaca co miesiąc premię, która zgodnie z regulaminem wynagradzania jest proporcjonalnie pomniejszana za czas nieprzepracowany. Za miesiąc kwiecień premia ta zostanie proporcjonalnie pomniejszone o 5 dni niewykonywania pracy z tytułu postojowego. Załóżmy, że pracownik zachoruje 11-12.05.2020 (2 dni).

Czy premię pomniejszoną w kwietniu (z tytułu przestoju) należy przyjąć w podstawie chorobowego po uzupełnieniu, czy w kwocie faktycznie wypłaconej?

Czy okres pozostawania w gotowości do pracy zaliczymy do usprawiedliwionej nieobecności zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX