Czy pozostałości z żywienia pacjentów szpitala tzn. resztki jedzenia, którego nie zjedli pacjenci należy traktować jako odpad z wszystkimi wymaganiami zawartymi w ustawie o odpadach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pozostałości z żywienia pacjentów szpitala (poza oddziałami zakaźnymi) tzn. resztki jedzenia, którego nie zjedli pacjenci należy traktować jako odpad z wszystkimi wymaganiami zawartymi w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o.?

Czy można je potraktować jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i nie stosować do nich wymagań u.o.?

Czy pozostałości z przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej należy traktować jako odpad, czy można uznać je za produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX