Czy powstanie obowiązek zaraportowania schematu podatkowego w sytuacji, gdy bank nie pobiera zaliczek na PIT od renty otrzymywanej przez klienta mającego miejsce zamieszkania w Polsce w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty/emerytury otrzymywanej przez klienta mającego miejsce zamieszkania w Polsce (polskiego rezydenta) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Czy w powyższym przypadku powstanie obowiązek raportowania w zakresie schematu podatkowego - w związku z tym, że powyższe transakcja posiada szczególną cechę rozpoznawczą w rozumieniu art. 86a par. 1 pkt 13 ppkt c) - tzn. ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX