Czy powstanie obowiązek raportowania MDR-1 i MDR-3 u pożyczkodawcy z tytułu udzielenia pożyczki podmiotowi powiązanemu w opisanych sytuacjach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powstanie obowiązek raportowania MDR-1 i MDR-3 u pożyczkodawcy z tytułu udzielenia pożyczki podmiotowi powiązanemu, w sytuacji gdy nie zostanie spełniony jeden z warunków z art. 11g ustawy o CIT - mianowicie: łączny poziom należności z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom powiązanym (kapitał) przekracza u pożyczkodawcy kwotę 20.000.000 zł? Czy powstanie obowiązek raportowania MDR-1 i MDR-3 u pożyczkobiorcy tej samej pożyczki, w sytuacji gdy łączny poziom zobowiązań z tytułu otrzymanych pożyczek od podmiotów powiązanych (kapitał) nie przekracza u pożyczkobiorcy kwoty 20.000.000 zł oraz spełnione są pozostałe warunki z art. 11g ustawy o CIT? Czy jest możliwe aby ta sama transakcja udzielenia pożyczki była uproszczeniem safe harbour dla jednej ze stron transakcji, a dla drugiej nie przy założeniu, że obie strony transakcji spełniają kryterium kwalifikowanego korzystającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX