Czy powstają różnice kursowe przy zwrocie kwot wpłaconych na lokaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakłada kilkudniowe lokaty walutowe na swoich kontach firmowych w euro. Spółka księgując wyciągi bankowe stosuje kursy średnie NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji.

Czy zwrot środków z rachunku euro lokaty na rachunek bieżący walutowy euro powinien być dokonany po tym samym kursie co zawarcie lokaty, dzięki czemu nie powstaną różnice kursowe?

Czy też zwrot z lokaty powinien być zaksięgowany po kursie stosowanym przy rozrachunkach walutowych?

Czy powstałe wtedy różnice kursowe będą przychodem/kosztem podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX