Czy powstają różnice kursowe przy płatności kartą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma otrzymuje faktury za usługi reklamowe wystawione w euro, które opłacane są kartą służbową pracownika, wydaną do konta złotówkowego. Faktury wystawiane są na koniec każdego miesiąca i w tym samym czasie są regulowane zobowiązania. Występuje jednak różnica dni w ewidencji pomiędzy faktyczną zapłatą, a zejściem środków z karty.

Czy na koniec miesiąca firma ma zobowiązanie wobec kontrahenta, mimo zapłaty tego zobowiązania kartą płatniczą?

Czy tak powstałe różnice kursowe są podatkowymi różnicami kursowymi i będą stanowić przychód lub koszt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX