Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy zastosowaniu art. 20a ust. 1 p.z.p. należy kierować się wartością zbilansowaną, czy wartością części zamówienia udzielaną w ramach danej procedury?

Zamawiający udziela np. pięciu zamówień na usługę sprzątania w różnych częściach Polski w ramach pięciu odrębnych procedur przetargowych. Wartość zbilansowana wszystkich części jest powyżej 1 mln euro, a wartość każdej z poszczególnych pięciu części poniżej 1 mln euro.

Czy w związku z powyższym, dla każdego postępowania częściowego prowadzonego w ramach odrębnych procedur przetargowych ma zastosowanie art. 20a ust. 1 p.z.p.?

Zakładamy że podział zamówienia na części jest uzasadniony i nie prowadzi do obejścia stosowania przepisów p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?