Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powołując powiatową jednostkę organizacyjną, na podstawie art. 6b ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy, można przekazać tej jednostce niektóre zadania oświatowe, dotychczas realizowane w starostwie, np. obsługę konkursów na dyrektora, komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, koordynacji procesów rekrutacji do szkół, prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych itp.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?