Czy powołać nowego biegłego i uchylić poprzednie postanowienie w jednym postanowieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powołaliśmy postanowieniem z art. 84 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. biegłego z zakresu prawa wodnego, aby opracował ekspertyzę dotyczącą zalewania gruntów sąsiednich. Ekspert na przygotowanie opinii miał trzy miesiące zgodnie z umową. W związku z tym poprzez zapytanie ofertowe został wyłoniony nowy ekspert.

Co zrobić w postępowaniu - powołać nowego biegłego i uchylić poprzednie postanowienie w jednym postanowieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX