Czy powinny być naliczone składki ZUS, jeśli pracownik otrzymał pieniądze tytułem zwrotu kosztów nabycia usługi monitorowania aktywności kredytowej w związku z zaistniałym atakiem hakerskim?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie nastąpił atak hakerski, w wyniku którego nastąpił wyciek danych pracowników (PESEL, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego). Sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów. Pracownicy zostali poinformowani, że mogą założyć konto w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej. Pozwoli to monitorować aktywność kredytową realizowaną w oparciu o dane osobowe. Jednocześnie spółka deklaruje, że opłaci taką usługę - o ile zechce pracownik z niej skorzystać. Po otrzymaniu informacji od pracownika o skorzystaniu z usługi, spółka zwróci mu równowartość rocznego opłacenia kosztu tej usługi.

Czy powinny być naliczone składki ZUS?

Pracownik wydał własne środki na usługę, z której by nie skorzystał, gdyby nie zaistniała sytuacja.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX