Czy powinno się ustalać wskaźnik zwiększający?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zajda Beata
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powinno się ustalać wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. – dalej u.f.z.o., dla publicznej specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX