Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r.

PYTANIE

Na terenie powiatu, znajduje się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych obecnie posiadający pozwolenie zintegrowane. Zgodnie z informacją zawartą w KRS rozpoczął on działalność w 2003 roku. Zgodnie z informacją uzyskaną od ZUOK, firma rzeczywiście istnieje od 2003 roku, ale zakład utylizacji działa od 2012 roku i od tej daty uzyskał pozwolenie zintegrowane. Teren inwestycji poprzednio stanowiły grunty orne, na których z dużym prawdopodobieństwem w latach 60' XX wieku stosowano środki ochrony roślin zawierające DDT.

Czy powinno się ująć ww. instalację IPPC w wykazie potencjalnych historycznych źródeł zanieczyszczeń powierzchni ziemi?

Pomimo kilkukrotnych wezwań na podstawie art. 101d ust. 5 p.o.ś., zakład nie przedstawił raportu początkowego w związku z czym, istnieje domniemanie, że badania gleby mogły wykazać przekroczenie stężeń substancji powodujących ryzyko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?