Czy powinien zasiadać w komisji konkursowej członek tej organizacji związkowej, która w danej szkole nie przedstawiła informacji o liczbie członków będących pracownikami danej szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy dyrektorzy szkół mają obowiązek przedkładać do zaopiniowania Arkusz organizacji szkoły tym organizacjom związkowym, które nie wypełniły w terminie obowiązku polegającego na przedstawieniu pracodawcy, co 6 miesięcy – wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, informacji o liczbie członków będących pracownikami danej szkoły? Wydaje się, że art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych dość wyraźnie reguluje tę kwestię stwierdzając w cytowanym artykule 251 ust. 6, że jeśli organizacja związkowa nie wypełnia obowiązku, nie przysługują jej uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. 2. Czy podobna sytuacja ma również miejsce w przypadku konkursu na dyrektora szkoły? Czy powinien zasiadać w komisji konkursowej członek tej organizacji związkowej, która w danej szkole nie przedstawiła informacji o liczbie członków będących pracownikami danej szkoły?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access