Czy powierzenie firmie zewnętrznych dokonywania raportów i indeksów cen średnich nieruchomości należy traktować jako powierzenie czynności związanych z tajemnicą bankową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank zamierza powierzyć firmie zewnętrznej dokonywanie raportów i indeksów cen średnich nieruchomości w oparciu o dane dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości gromadzone w Bazie Danych. Dotyczy to nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów. Bank będzie przekazywał firmie numer księgi wieczystej nieruchomości i jej adres.

Czy powierzenie takich czynności należy potraktować jako powierzenie wykonywania czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX