Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat planuje odpłatnie wydzierżawić na okres 30 lat nieruchomość, której jest właścicielem. Dzierżawcą będzie spółka prawa handlowego z o.o., w której 100% udziałów posiada powiat. Powiat przeprowadził w nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy inwestycję, której nakłady zobowiązał się zwrócić powiatowi dzierżawca.

Czy powiat, wystawiając dzierżawcy fakturę VAT z tytułu i w wysokości poniesionych nakładów w związku z realizowaną inwestycją, jest uprawniony do pomniejszenia należnego podatku VAT o podatek naliczony?

Czy uprawnienie takie będzie możliwe po zmianie struktury właściciela (powiat będzie właścicielem mniejszościowym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?