Czy powiat może wyrazić zgodę na spłatę ratalną przez szkołę niepubliczną w okresie dwóch lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działając na podstawie art. 104 § 1 i 107 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 252 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) powiat wydał decyzje o wysokość kwoty dotacji za 2015 r. do zwrotu, jako dotacji podmiotowej pobranej w nadmiernej wysokości. Szkoła niepubliczna zwróciła się z prośbą o rozłożenie spłaty na raty na okres dwóch lat. Czy powiat może wyrazić zgodę na spłatę ratalną w okresie dwóch lat i na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access