Czy potrzebujemy zgody organu prowadzącego na przedłużenie kadencji wicedyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy potrzebujemy zgody organu prowadzącego na przedłużenie kadencji wicedyrektora? Ze względu na szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły podstawowej otrzymuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na okres kolejnej kadencji. Czy w takim przypadku do przedłużenia kadencji wicedyrektora wystarczy opinia rady pedagogicznej czy w dalszym ciągu wymagana jest zgoda organu prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX