Czy potrzebna jest zgoda rodziców na badanie w zakresie psychologii transportu osoby małoletniej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zapisami (ostatnia nowelizacja) art. 82 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341) badaniom psychologicznym w zakresie psychologii transportu podlegają osoby małoletnie.

Czy w takich przypadkach i na jakiej podstawie prawnej wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na przeprowadzenia takiego badania?

Czy rodzice/opiekunowie mają prawo być obecni przy dziecku podczas badania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access