Czy potraktować osobę jako bezdomną w świetle definicji zawartej w ustawie o pomocy społecznej i przyznać zasiłek stały?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego OPS wpłynął rodzinny wywiad środowiskowy z innej, odległej gminy z wnioskiem o przyznanie osobie zasiłku stałego zgodnie z właściwością z tytułu uznania tej osoby przez tamtejszy OPS jako bezdomnej.

Z zebranych danych wynika, iż osoba ta jest zameldowana na pobyt stały na terenie naszej gminy, nie posiada zameldowania na pobyt czasowy. W domu, w którym jest zameldowana na terenie naszej gminy nie zamieszkuje od ok. 40 lat, natomiast w miejscu pobytu - jej miejscem przebywania jest ławka parkowa znajdująca się w przestrzeni miejskiej.

Osoba ta w naszej gminie może posiadać udział w ww. domu (dom nie został przeprowadzony po jej dziadkach). Osoby spokrewnione z ww., które mieszkają w tym domu od lat nie zamierzają zgodzić się na jego zamieszkanie tutaj, a sam zainteresowany nigdy nie wyrażał chęci na zamieszkanie w tym domu. Oprócz tego osoba posiada działkę na terenie naszej gminy.

Czy potraktować osobę jako bezdomną w świetle definicji zawartej w ustawie o pomocy społecznej i w konsekwencji przyznać jej świadczenie, o jakie wnioskuje (decyzja zostałaby wysłana na adres korespondencyjny - wskazanego stowarzyszenia)?

Co oznacza w świetle definicji osoby bezdomnej sformułowanie, że osoba zameldowana w danym lokalu nie ma możliwości zamieszkania w nim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX