Czy poświadczenie nieprawdy jest podstawą do skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej przy kuratorze oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w planie lekcji miał zajęcia dydaktyczne. Bez zgody i jakiejkolwiek informacji przekazanej dyrektorowi nie uczestniczył w tych zajęciach (są świadkowie zdarzenia), a jednocześnie w dzienniku lekcyjnym wpisał tematykę zajęć i podpisał się tak, jakby zajęcia zrealizował. Dokonał w związku z tym oszustwa. Czy jest to podstawa do skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej przy kuratorze oświaty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access