Czy postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę, gdy w międzyczasie ogłoszono plan miejscowy, można zakończyć na podstawie wcześniejszej decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postępowanie wszczęte w sprawie pozwolenia na budowę, na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, gdzie w międzyczasie ogłoszono plan miejscowy, można zakończyć na podstawie wcześniejszej decyzji o wz?

Decyzja o warunkach zabudowy jest z marca, wniosek pozwolenie na budowę z lipca, wszczęcie pozwolenia na budowę w lipcu, ogłoszenie planu miejscowego w Dzienniku Urzędowym w sierpniu, wydanie pozwolenia na budowę - październik.

Wydanie pozwolenia na budowę na podstawie obowiązującego już planu miejscowego, czy decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access