Czy postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej można nadać klauzulę ostateczności w postaci wydania zaświadczenia lub opatrzenia takiego postanowienia odpowiednią pieczątką?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał z urzędu postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym inwestor złożył wniosek o potwierdzenie ostateczności postanowienia poprzez nadanie klauzuli ostateczności.

Czy postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej można nadać klauzulę ostateczności w postaci wydania zaświadczenia lub opatrzenia takiego postanowienia odpowiednią pieczątką?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX