Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czepiel Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę organ uznał za stronę postępowania Pana X. W trybie odwoławczym organ wskazał, iż nie zebrano całego materiału dowodowego do ustalenia stron postępowania i uchylił decyzję. W toku postępowania organ po zebraniu całego materiału dowodowego postanowieniem na podstawie art. 123 k.p.a. w związku z art. 28 ust. 2 pr. bud. odmówił uczestnictwa Panu X na prawach strony. Organ wskazał, iż postanowienie to jest niezaskarżalne.

Czy postanowienie to jest zasadne oraz czy pouczenie o braku zaskarżenia jest zasadne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację